Накладення пов'язок на кінцівки (руку, ногу, кисть..)

Накладення пов'язок на кінцівкиСпіральна пов'язка застосовується при бинтуванні кінцівок. При накладенні спіральної пов'язки, зробивши перші кругові фіксувальні ходи, далі ведуть ходи бинта спірально від периферії до центру так, щоб кожен наступний хід прикривав не менше половини попереднього. Для кращого облягання кінцівки користуються спіральною пов'язкою з перегинами. При цьому направляють бинт дещо кривіше, ніж при звичайній спіральній пов'язці, і у визначеному місці роблять перегин кожного обороту (мал. 1). У ряді випадків проводяться перегини не кожного обороту бинта, а лише частини їх; в цьому випадку кожен перегнутий хід фіксується одним круговим.

Повзуча пов'язка.Для прибинтування шин в деяких випадках користуються повзучою пов'язкою, яка, починаючись круговими фіксувальними ходами, триває далі гвинтоподібними ходами, що залишають вільні проміжки між оборотами бинта.

Спиральная повязка с перегибами

Мал. 1. Спіральна пов'язка з перегинами

Восьмиобразна пов'язка.Восьмиобразна пов'язка, що перехрещується, застосовується при бинтуванні областей тіла, що утворюють вигини. Ця пов'язка дістала назву „восьми образна” за схожість з цифрою вісім, яку вона має завдяки ходам бинта, що схрещуються. Якщо ходи бинта перехрещуються не в одному місці, а на певній лінії один за одним, то пов'язка називається колосовидною.

Восьмиобразна пов'язка на гомілковостопний суглоб починається двома фіксувальними круговими ходами бинта на гомілці вище за кісточки. Далі від внутрішньої кісточки бинт ведеться через підйом стопи до її зовнішнього краю, здійснює повний оберт навколо стопи і ще половину обороту (від зовнішнього краю стопи по підошовній поверхні до її внутрішнього краю). Від внутрішнього краю стопи бинт прямує через підйом стопи до зовнішньої кісточки, далі по задній поверхні гомілки до внутрішньої кісточки і знову до зовнішнього краю стопи - надалі ходи бинта повторюються (мал. 2).

Восьмиобразная повязка на голеностопный сустав

Мал. 2. Восьмиобразна пов'язка на гомілковостопний суглоб

Восьмиобразна пов'язка на кисть починається круговими фіксувальними ходами дещо вище за променезап'ястковий суглоб, далі бинт ведеться спірально по тилу кисті, здійснює півоберт по долонній поверхні кисті і знову по тильній поверхні кисті, перехрещуючи перший хід, повертається до протилежного краю променезап'ясткового суглоба (мал. 3).

Восьмиобразная повязка на кисть

Мал. 3. Восьмиобразна пов'язка на кисть

Колосовидна - пов'язка на плечовий суглоб.При накладенні колосовидної пов'язки на лівий плечовий суглоб бинтування починають декількома круговими ходами у верхній третині лівого плеча. Потім бинт ведеться з пахвової западини вперед і догори на ліве надпліччя, звідси по спині криво вниз до правої пахвової западини, з неї по передній поверхні грудей криво вгору на ліве надпліччя, де бинт перетинає перший свій хід. Далі з лівого надпліччя бинт опускається з боку спини в ліву пахвову западину, проходить її в напрямі наперед і прямує знову на надпліччя, звідки йде по спині до правої пахвової западини. Повторювані ходи бинта повинні покривати не менше половини ширину попереднього ходу (мал. 4).

Колосовидная повязка на плечевой сустав

Мал. 4. Колосовидна пов'язка на плечовий суглоб

Черепашача пов'язка. Черепашача пов'язка застосовується при бинтуванні суглобів. При черепашачій пов'язці ходи бинта перехрещуються на згинальній стороні суглоба і сходяться або розходяться на розгинальній стороні (мал. 5).

Черепашья повязка на коленный сустав

Мал. 5. Черепашача пов'язка на колінний суглоб